Wat is Gender Disappointment?

Geschiedenis en demografie

Iemand die kampt met Gender Disappointment heeft gevoelens van verdriet en teleurstelling over het geslacht van een (ongeboren) kind. Dit gevoel kan zowel bij vaders als moeders voorkomen. 

Vaak zijn het moeders van jongens die teleurgesteld zijn. Studie heeft uitgewezen dat vrouwen die moeder worden van een jongen een grotere kans hebben op het krijgen van een postnatale depressie dan vrouwen die een meisje krijgen. Maar er moet nog verder onderzocht worden hoe het geslacht van het kind invloed uitoefent op de mentale toestand van de moeder voordat hier daadwerkelijk conclusies aan verbonden kunnen worden. Gender Disappointment kan echter zeker ook voorkomen bij vrouwen die graag een zoon zouden willen krijgen. Al is de impact van het niet krijgen van een dochter bewezen groter, dan die van het niet krijgen van een zoon. 

Gender Disappointment komt niet alleen in de westerse wereld voor. Ook in andere delen van de wereld heeft men regelmatig voorkeur voor een bepaald geslacht en is er teleurstelling bij ouders wanneer hun kind niet het gewenste geslacht heeft. In China en India heeft men bijvoorbeeld een sterke voorkeur voor jongetjes. Er is bewijs dat ook in de westerse landen men vroeger een voorkeur had voor jongetjes. Dit is zo rond de jaren '70-'80 veranderd. Mogelijk is dat veroorzaakt doordat vrouwen sinds die tijd steeds meer geëmancipeerd zijn. Ze verdienen hun eigen geld en zorgen voor huis, kinderen en partner. Grofweg gezegd wordt meisjes sindsdien geleerd dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen en worden jongens gezien als sociaal onhandig en zullen zij hun familie verlaten als ze een partner vinden. 

De onvervulde gezinswens

Wanneer een paar probeert om zwanger te raken is er sprake van een kinderwens. Daarnaast  is het heel normaal om ook een gezinswens te hebben. Het kan dat de gewenste situatie bestaat uit een gezin met meer dan een kind en met kinderen van beide geslachten. Paren die al een vervulde kinderwens hebben maar bij wie het niet lukt om opnieuw zwanger te raken hebben te maken met een onvervulde gezinswens. Ook iemand met Gender Disappointment heeft een onvervulde gezinswens, het gezin ziet er anders uit dan van te voren was gehoopt of gewenst.

Gender Disappointment gaat niet over haren vlechten of voetballen, het is iets wat veel dieper gaat dan dat. Het gaat over het doorgeven van je vrouwelijkheid of mannelijkheid aan een kind van hetzelfde geslacht, de lijn van je moeder/grootmoeder/overgrootmoeder of vader/grootvader/overgrootvader voortzetten. Ook het ervaren hoe het is om kinderen van beide geslachten te kunnen opvoeden telt hierbij mee. Wanneer er in een gezin geen kind komt met het gewenste geslacht dan is dit te vergelijken met een rouwproces. Er wordt gerouwd om een kind dat nooit geboren wordt.

De maatschappelijke invloed

Onze omgeving beïnvloed ons enorm, vaak meer dan we ons realiseren. Kijk maar eens naar reclames, wanneer er een gezin in voorkomt zijn dat negen van de tien keer een vader, moeder, zoon en dochter. Dit wordt vaak gezien als het ideale plaatje. Ook tijdens de zwangerschap wordt vrouwen regelmatig gevraagd of ze het geslacht van hun baby al weten en of ze een voorkeur hebben. Wanneer er al een kind in het gezin is wordt er vanuit gegaan dat de ouders graag een baby krijgen van het andere geslacht. Onbewust geeft onze omgeving op die manier de boodschap dat een gezin behoort te bestaan uit kinderen van beide geslachten en dat je wat minderwaardig of misschien zelfs zielig bent wanneer dit bij jou niet het geval is.