Wat doet het met de kinderen?

Een vrouw die na het horen van het geslacht van haar ongeboren kindje last krijgt van gender disappointment, zal zich naast verdrietig vaak ook schuldig en bezorgd voelen. Ze zal zich afvragen wat haar gevoelens doen met het kindje. Heeft hij of zij ook last van mijn verdriet en spanning?

Iedereen ervaart af en toe stress, ook tijdens een zwangerschap. Dat is niet zo erg, zo lang er na de spanning ook weer ontspanning komt.

Stress tijdens de zwangerschap die alsmaar blijft voortduren, bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare of door een veel te zware werkdruk, kan een negatief effect hebben op het ongeboren kind. Daarbij gaat het vooral om stress in de eerste drie maanden van de zwangerschap, in die periode worden de organen van de baby aangelegd.

Verschillende Nederlandse onderzoeken hebben uitgewezen dat veel stress tijdens de zwangerschap kan leiden tot een lager geboortegewicht van het kind en dat stress en angst bij de moeder mede bepalend zijn voor gedragsproblemen bij kinderen. Het gaat hierbij om langdurige stress. Zware en langdurige stress bij de moeder zijn schadelijk voor het kind. In hoeverre dit negatieve effect ook optreedt bij gender disappointment is niet bekend. Het zou goed zijn als hier onderzoek naar gedaan werd.

Vooralsnog lijkt het niet nodig om al te bezorgd te zijn, om de volgende redenen:

-Wanneer een vrouw het geslacht van haar kindje te weten komt is zij al langer dan 3 maanden zwanger.

-De hoeveelheid spanning die een vrouw ervaart ten gevolge van gender disappointment zal per persoon verschillen. De meeste vrouwen zullen gedurende een korte periode (bijvoorbeeld een paar dagen of weken) hevige emoties ervaren. Daarna kunnen zij nog steeds last hebben van hun verdriet, maar zonder dat dit op de voorgrond staat. 

Verdriet kan een bron van stress worden als iemand zich tegen zijn emoties verzet, vanuit zelfverwijt of angst voor veroordeling. Juist de gedachte 'ik mag dit niet voelen', geeft stess en maakt het moeilijker om met het verdriet om te gaan. Zorgverleners, familie en vrienden kunnen heel wat spanning uit de lucht halen door duidelijk te maken: 'je mag voelen wat je voelt en we zullsn je helpen om je verdriet te dragen'.

Tips voor als je je zorgen maakt over de gevolgen van gender disappointment op je kindje volgen nog.  Je kunt alsvast wat andere tips lezen bij 'wat als het jou overkomt'.