Wat doet het met de kinderen?

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap last krijgen van Gender Disappointment zullen zich waarschijnlijk afvragen wat het effect van hun gevoelens zal zijn op hun ongeboren kind. 

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van Gender Disappointment op de kinderen. Wel is er steeds meer bekend over de gevolgen van stress bij de moeder tijdens een zwangerschap. Verschillende Nederlandse onderzoeken hebben uitgewezen dat veel stress tijdens de zwangerschaps kan leiden tot een lager geboortegewicht van het kind en dat stress en angst bij de moeder mede bepalend zijn voor gedragsproblemen bij kinderen. Het gaat hierbij om langdurige stress, het lichaam van de moeder maakt dan cortisol aan. De placenta kan een deel van de cortisol van de moeder uitfilteren, dit wordt dan omgezet in cortisone. Wanneer een moeder veel last van stress heeft gaat de placenta uiteindelijk zelf nog extra cortisol produceren. Langdurige en zware stress bij de moeder zijn dus schadelijk voor het kind. Vooral in de eerste drie maanden van de zwangerschap is dit een risico omdat in die periode de organen van de baby aangelegd worden. 

Om de stress van moeders met Gender Disappointment te verminderen is het belangrijk dat zij hun gevoelens uiten.

Onderzoek naar de effecten van Gender Disappointment op kinderen is aan te bevelen.